top of page

Wat de wereld zegt...

Het is ons een groot genoegen om met jullie alle woorden van waardering te delen, ontvangen door vooraanstaande persoonlijkheden van de wereld, die ISKCON aanmoedigen op haar niet aflatende reis in het verspreiden van Vedische culturele waarden en ideeën zoals gepropageerd door Heer Sri Krishna in de Bhagavad Gita.

  • Munt van 125 Rs uitgegeven door de premier van India, Mr. Narendra Modi, op de 125ste verjaardag van de stichter van ISKCON, Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada.

bottom of page