top of page

Korte Biografie van Srila Prabhupada

Stichter-Acharya van ISKCON

Toen Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada op 17 September 1965 de haven van New York City binnenkwam, viel het maar weinig Amerikanen op - maar hij was niet zomaar een immigrant. Hij was op een missie om de oude leer van Vedisch India te introduceren in mainstream Amerika. Voordat Srila Prabhupada op 14 november 1977 op 81-jarige leeftijd overleed, bleek zijn missie succesvol. Hij had de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) opgericht en zag deze uitgroeien tot een wereldwijde confederatie van meer dan 100 tempels, ashrams en culturele centra.

Srila Prabhupada werd op 1 september 1896 geboren als Abhay Charan De in een vrome hindoefamilie in Calcutta. Toen hij opgroeide in het door de Britten gecontroleerde India, rakte Abhay betrokken bij Mahatma Gandhi's burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging om onafhankelijkheid voor zijn natie te verkrijgen. Het was echter een ontmoeting in 1922 met een vooraanstaand geleerde en religieus leider, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, die van grote invloed bleek te zijn op Abhay's toekomstige roeping. Srila Bhaktisiddhanta was een leider in de Gaudiya Vaishnava denominatie, een monotheïstische traditie binnen de brede hindoeïstische cultuur, en vroeg Abhay om de leer van Heer Krishna naar de Engelstalige wereld te brengen. Abhay werd in 1933 een discipel van Srila Bhaktisiddhanta en besloot het verzoek van zijn mentor uit te voeren. Abhay, later bekend onder de eretitel A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, bracht de volgende 32 jaar door met het voorbereiden van zijn reis naar het westen.

In 1965, op negenenzestigjarige leeftijd, reisde Srila Prabhupada naar New York City aan boord van een vrachtschip. De reis was verraderlijk en de bejaarde spirituele leraar kreeg twee hartaanvallen aan boord van het schip. Aangekomen in de Verenigde Staten met slechts zeven dollar in Indiase roepies en zijn vertalingen van heilige Sanskrietteksten, begon Srila Prabhupada de tijdloze wijsheid van Krishna-bewustzijn te delen. Zijn boodschap van vrede en goede wil vond weerklank bij veel jonge mensen, van wie sommigen naar voren kwamen om serieuze studenten van de Krishna-traditie te worden. Met de hulp van deze studenten huurde Srila Prabhupada een klein winkelpand aan de Lower East Side in New York om als tempel te gebruiken. Op 11 juli 1966 registreerde hij officieel zijn organisatie in de staat New York en richtte hij officieel de International Society for Krishna Consciousness op.

In de elf jaar die volgden, reisde Srila Prabhupada 14 keer de wereld rond voor lezingen en bracht hij de leer van Heer Krishna aan duizenden mensen op zes continenten. Mannen en vrouwen van alle rangen en standen kwamen naar voren om zijn boodschap te accepteren, en met hun hulp vestigde Srila Prabhupada ISKCON-centra en projecten over de hele wereld. Onder zijn inspiratie stichtten Krishna toegewijden tempels, plattelandsgemeenschappen, onderwijsinstellingen en begonnen ze met wat's werelds grootste vegetarische voedselhulpprogramma zou worden.

Met het verlangen om de wortels van het Krishna-bewustzijn in zijn thuisbasis te voeden, keerde Srila Prabhupada verschillende keren terug naar India, waar hij een opleving in de Vaishnava-traditie ontketende. In India opende hij tientallen tempels, waaronder grote centra in de heilige steden Vrindavan en Mayapur. Srila Prabhupada's belangrijkste bijdragen zijn misschien wel zijn boeken. Hijschreef meer dan 70 boeken over de Krishna-traditie, die door geleerden zeer gerespecteerd worden vanwege hun autoriteit, diepgang, trouw aan de traditie en helderheid. Verscheidene van zijn werken worden gebruikt als tekstboek in talloze universitaire cursussen. Zijn geschriften zijn vertaald in 76 talen. Zijn meest prominente werken zijn: Bhagavad-gita zoals het is, het 30-delige Srimad-Bhagavatam en het 17-delige Sri Caitanya-caritamrita.

SP0072.jpg

HDG A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI SRILA PRABHUPADA'S ONGELOOFLIJKE PRESTATIES ZIJN NIET MINDER DAN EEN WONDER!

Hij deed het volgende uit diep medeleven en liefde voor iedereen.

Tussen 1966 en 1977:


1. Dicteerde hij in totaal 22.000 pagina's tekst.
2. 2. Vertaalde hij 18.000 verzen van het Srimad Bhagavatam en schreef hij er een woord bij.
En elk Sanskriet vers vertaalde hij op 2 manieren, eerst woord voor woord, gevolgd door een volledige vertaling en een transliteratie naar ons Latijnse alfabet.
(Het dagelijks lezen van één vers met de inhoud zou de lezer 49,31 jaar kosten om het te voltooien).
3. Hij vertaalde en schreef de purports bij de 700 verzen van Bhagavad-gītā.
Net als het Srimad Bhagavatam, woord voor woord... enz.
(Het dagelijks lezen van één vers met de tekst zou de lezer twee jaar kosten om het te voltooien).
4. Hij vertaalde en schreef de teksten bij de 17 delen van Caitanya Caritamrita.
in totaal 2.170 pagina's of 11.555 verzen!!!
Elk vers opnieuw woord voor woord, en volledige vertaling, met Latijnse transliteratie.
(Het dagelijks lezen van één vers met de grondtekst zou de lezer 31,6 jaar kosten om het te voltooien).
(En het dagelijks lezen van één pagina zou 5,9 jaar in beslag nemen).
5. Hij schreef ook (sommige ook vertaald) de boeken "Krishna Book, Teachings of Lord Caitanya,
Nectar van devotie, Leringen van Heer Kapiladeva, Sri Isopanisad, Nectar van Instructie....".
6. Hij produceerde het Back to Godhead magazine dat maandelijks in een oplage van 1 miljoen exemplaren werd verspreid.
7. Hij schreef 7000 brieven aan zijn discipelen die werden gepubliceerd in 5 boekdelen.
8.De Srimad Bhagavatam lezingen die hij gaf zijn gebundeld in 11 boekdelen.
10. 10.De Bhagavad-gītā lezingen die Hij gaf zijn gebundeld in 7 boekdelen.
11.Zijn gesprekken zijn samengevat in 42 boekdelen.
12. Hij produceerde ontelbare opnames.
13. Hij stichtte 108 tempels.
14. Hij introduceerde het voedselhulpprogramma  "ISKCON Food for Life" de wereldwijde grootschalige distributie van Vegetarisch Voedsel, waarbij dagelijks miljoenen maaltijden worden geserveerd.
15. Hij publiceerde 147 boeken. Bij het lezen van één boek per maand zou dit 13 jaar in beslag nemen.
16. Hij reisde 14 keer rond de wereld
17. Hij veranderde de levens van miljoenen mensen, waaronder zeker 10000 mensen die Zijn geïnitieerde discipelen werden.
18. En boven dit alles, introduceerde hij de hele wereld tot het chanten van de Maha Mantra:
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare!

19. En dit alles deed Srila Prabhupada in slechts 11 jaar!!! n de leeftijd tussen 70-81 jaar!


Alle eer aan Srila Prabhupada!

bottom of page