top of page

Doel

Toen ISKCON in 1966 werd opgericht, nam Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada zeven doelstellingen op als een van de belangrijkste officiële documenten.

  • Om systematisch spirituele kennis te verspreiden naar de samenleving in het algemeen en om alle mensen te onderwijzen in de technieken van het spirituele leven om de onevenwichtigheid van waarden in het leven te beheersen, en om werkelijke eenheid en vrede in de wereld te bereiken.

  • Het propageren van het Krishna-bewustzijn zoals Hij geopenbaard is in de Bhagavad-gita en het Srimad Bhagavatam.

  • Het samenbrengen van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij Krishna, het Opperwezen te brengen, waardoor zowel bij de toegewijden als bij de mensheid in het algemeen het bewustzijn wordt ontwikkeld dat elke ziel een volkomen deeltje van God, van Sri Krishna is.

bottom of page